Com afecta al medi ambient?

Les persones no som els únics éssers vius que patim els efectes de la contaminació atmosfèrica. Aquesta impacta en els diferents ecosistemes del planeta i a la xarxa d’éssers vius que els habiten.


Alguns dels efectes de la contaminació atmosfèrica al medi ambient són:


- Pluja àcida: Pluja amb alts nivells d’àcids sulfúric i nítric. En aquest enllaç teniu tota la informació.


- Disminució del rendiment de les collites: l’ozó troposfèric causa danys a la vegetació. L’Agència Europea de Medi Ambient destaca Itàlia i Espanya com els dos estats europeus amb majors danys causats per l’ozó sobre l’agricultura, afectant 2/3 parts de la superfície cultivada. En aquest enllaç teniu tota la informació.


- Desplaçament d’espècies: hi ha espècies tan sensibles a la contaminació atmosfèrica que s’utilitzen com a termòmetres de la contaminació. Són els bioindicadors. Podeu aprofundir sobre el tema aquí


Proposta pedagògica


Així com hi ha espècies molt sensibles a la contaminació atmosfèrica, n’hi ha que ens serveixen d’aliades per a millorar la qualitat de l’aire. Plantar arbres als nostres barris i pobles ajuda a millorar la qualitat de l’aire, a més de mitigar el canvi climàtic. Us proposem que mireu aquest breu reportatge a classe. Després plantegeu a l’alumnat quines espècies creuen que seria convenient tenir a prop, o bé en quins espais seria convenient plantar més arbres i arbustos al lloc on viuen.


 


Per saber-ne més


 


Àmbits i competències bàsiques


  • Àmbit lingüístic: Competència 7. Obtenir informació, interpretar i valorar textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i acadèmics, incloent-hi els elements prosòdics i no verbals.
  • Àmbit cientificotecnològic: Competència 11. Adoptar mesures amb criteris científics que evitin o minimitzin els impactes mediambientals derivats de la intervenció humana.
  • Àmbit social: Competència 5. Explicar les interrelacions entre els elements de l’espai geogràfic, per gestionar les activitats humanes en el territori amb criteris de sostenibilitat.

 yes Torneu a l'índex.