Arbres i contaminació

enlightened Plantar arbres ajuda a disminuir la presència de partícules i de gasos contaminants. 

Els arbres urbans, a banda d’aportar-nos múltiples beneficis, també ens permeten lluitar contra la contaminació.

Les partícules solen enganxar-se a les fulles, concretament als pèls o tricomes que tenen.

Per tant en zones amb alta concentració de contaminants interessarien els arbres perennes per retirar contaminants. 

En aquest reportatge de Sostenible.cat i Betevé ens ho expliquen.
 

Per a saber-ne més

  • Incorporar arbres, arbustos i lianes als carrers de les nostres ciutats ajuda a millorar la qualitat de l’aire.
  • Les fulles de les plantes poden retenir partícules en suspensió (PM), així com absorbir diòxid de nitrogen (NO2) pels estomes de les fulles. D’aquesta manera, ajuden a reduir els principals contaminants atmosfèrics a les ciutats.
  • En funció del tipus de fulla que tingui l’arbre, aquesta disminució serà més o menys eficient. Per exemple, els arbres amb fulles grans absorbiran més gasos, els que tenen més pilositat a les fulles retindran millor les PM (alzines, til·lers).
  • De la mateixa manera, és important que l’arbre sigui de fulla perenne, perquè estarà reduint la contaminació durant tot l’any.