energia i canvi climàtic

Posa't a prova!

El clima està canviant més de pressa que mai  l’activitat humana sembla ser-ne la causa principal. Els canvis produïts al clima afecten ja molts sistemes físics i biològics i els riscs futurs són elevats. La comunitat científica internacional i les investigacions realitzades en aquest àmbit així ho constaten.

Posa a prova els teus coneixements en relació al canvi climàtic i descobreix el missatge que s’oculta!

Què saps sobre l'ozó?

Fa uns 1.600 milions d’anys, quan la concentració d’oxigen atmosfèric se situava al voltant de l’1%, es va començar a formar la capa d’ozó. Gràcies a aquest filtre natural de les radiacions ultraviolades, els organismes vius van poder començar a propagar-se per les capes superficials de l’aigua i alguns van aventurarse a trepitjar la terra ferma.

Pràctiques de risc...

El Protocol de Kioto és un acord internacional que estableix que el conjunt de països industrialitzats han de reduir a partir de 2008 les seves emissions de gasos d'efecte d'hivernacle respecte dels índexs de 1990. Però alguns d'aquests països ja han deixat molt clar que no ho faran: Austràlia (2,1% de les emissions mundials el 1990), Liechtenstein (0,001%), Mònaco (0,001%) i, sobretot, els Estats Units (36,1%). 

Darrere d'una fotografia

Després d’una catàstrofe natural... «Encara que l'objectiu és salvar vides i lluitar contra les malalties, també és important tractar els riscos subjacents, com ara les escombraries sòlides i líquides, els productes químics industrials, el tractament de les aigües residuals i la salinització de l'aigua potable. El dany als ports i a la infraestructura industrial pot ser sever, amb riscs incalculables per a la salut humana.

El consum d'energia a casa

«Som els convidats —i no els amos— de la natura, i hem de crear un nou paradigma per al desenvolupament i la resolució de conflictes, basat en els costos i els beneficis de tots els pobles i limitat per les fronteres de la mateixa natura, i no pels límits de
la tecnologia i el consumisme.»

Mikhail Gorbatxov, president de la Creu Verda Internacional