energia i canvi climàtic

L'últim que apagui els llums ...

Les nostres conductes a la llar tenen repercussions a nivell local, en el nostre entorn proper (el poble o ciutat on vivim), però també, de retruc, a nivell global, sobre el clima del planeta, per exemple. Estalviar energia suposa un estalvi econòmic, però també, i sobretot, un estalvi de recursos naturals, la qual cosa ens ajudarà a millorar el nostre medi ambient local i global.

Dissenya la teva ciutat!

La solució òptima a l'hora de dissenyar una ciutat passa per apostar per un model de ciutat compacta, eficient, que, contràriament a la ciutat difosa, permet un gran intercanvi d’informació amb el mínim de temps. En la ciutat compacta tot és més a prop i a l’abast de tothom, ja que compta amb una gran diversitat d’usos en poc espai, facilitant l’accessibilitat a cada un d’ells per part dels residents, reduint la mobilitat obligada i afavorint la cohesió social i la sociabilitat

I tu què ets: solució o problema?

“Qui no decideix formar part de la solució, forma part del problema”, va dir Ramon Folch –un reconegut biòleg i socioecòleg– en una ocasió

I és que com diu la màxima “pensa en global, actua local”, tu ets una part important d’aquest fenomen tan complex que es dóna a nivell mundial. Amb les teves accions, pots contribuir a mitigar els efectes del canvi climàtic o a agreujar-los encara més. Descobreix, tu mateix, si ets solució o problema en relació al canvi climàtic!

Encara ho dubtes?

Encara et mostres escèptic davant l’existència del canvi climàtic?
Les evidències acumulades fins al moment són tals que ja no hi ha lloc per a l’escepticisme. Les dades parlen per si soles: el canvi climàtic ja és aquí i la comunitat científica internacional no en té cap dubte.
A partir dels testimonis de gel i instruments de mesura, s’han pogut obtenir dades de la temperatura i de la concentració de CO2 en els últims 400.000 anys.

Posa't a prova!

El clima està canviant més de pressa que mai  l’activitat humana sembla ser-ne la causa principal. Els canvis produïts al clima afecten ja molts sistemes físics i biològics i els riscs futurs són elevats. La comunitat científica internacional i les investigacions realitzades en aquest àmbit així ho constaten.

Posa a prova els teus coneixements en relació al canvi climàtic i descobreix el missatge que s’oculta!

Què saps sobre l'ozó?

Fa uns 1.600 milions d’anys, quan la concentració d’oxigen atmosfèric se situava al voltant de l’1%, es va començar a formar la capa d’ozó. Gràcies a aquest filtre natural de les radiacions ultraviolades, els organismes vius van poder començar a propagar-se per les capes superficials de l’aigua i alguns van aventurarse a trepitjar la terra ferma.

Pràctiques de risc...

El Protocol de Kioto és un acord internacional que estableix que el conjunt de països industrialitzats han de reduir a partir de 2008 les seves emissions de gasos d'efecte d'hivernacle respecte dels índexs de 1990. Però alguns d'aquests països ja han deixat molt clar que no ho faran: Austràlia (2,1% de les emissions mundials el 1990), Liechtenstein (0,001%), Mònaco (0,001%) i, sobretot, els Estats Units (36,1%).