energia i canvi climàtic

Tot està connectat...

Els amics dels meus amics... són els meus amics?

Durant la dècada dels anys seixanta, Stanley Milgram va idear un experiment que li va servir per demostrar que totes les persones del món estem connectades per una mitjana de “sis graus de separació” (tenint en compte que el teu amic es troba a un grau de tu; l’amic del teu amic, a dos graus, i així successivament).

Però exercim alguna influència sobre aquestes persones?

Llars verdes, escalfor verda

L’Objectiu de Desenvolupament Sostenible núm. 7 consisteix a garantir que tothom tingui accés a energia verda, assequible i segura.
Bona part de l’energia que usem habitualment encara prové dels combustibles fòssils, que són en bona part els causants del canvi climàtic. Cal una transició energètica cap a fonts d’energia renovables.

Horts amb productes de temporada: estan de moda!

L’agricultura ecològica i sostenible tracta de mantenir la producció sense malmetre el medi ambient. Diversos Objectius de Desenvolupament Sostenible coincideixen en el fet que és del tot necessari promoure aquest tipus d’agricultura (objectius núm. 2 i núm. 12). Amb els fertilitzants de síntesi i els plaguicides la producció agrícola va augmentar molt, ja que les collites no es veien afectades per les plagues. Se n’ha pagat un preu molt alt, però, tant ambientalment com en la salut humana.

Apocalypse Now

L’energia és un bé comú, tothom hi hauria de tenir accés. La necessitem per a gairebé tot: per fabricar, per moure’ns, per alimentar-nos, per escalfar-nos a l’hivern, etc.

Juguem amb la llum!

Durant l’any 2015 s’ha celebrat l’Any Internacional de la Llum i de les Tecnologies basades en la Llum. Sabies que gairebé tota la biosfera del planeta funciona gràcies a la llum que rep del Sol? L’energia solar és aprofitada pels organismes fotosintètics, que són la base de tota la xarxa tròfica. L’energia de la llum solar també manté en funcionament els processos climàtics, i és una energia renovable, inesgotable (fins que el Sol arribi al final de la seva vida, que serà d’aquí a uns 5.000 milions d’anys). 

Som pols d’estrelles

Què som? D’on venim?

La nostra aventura va començar fa 15.000 milions d’anys, amb l’aparició de les primeres partícules. Som descendents dels simis i dels bacteris, però també dels astres i les galàxies.

El carboni dels nostres cossos, el calci dels nostres ossos, l'oxigen que respirem, el ferro de la nostra sang... Tota aquesta riquesa elemental prové de les estrelles. Les nostres cèl·lules contenen la història de l’evolució! Els elements que componen el nostre cos són els mateixos que van fundar l’univers.