Contaminació química

 

L’acumulació i la concentració de substàncies amb efectes potencialment tòxics no ha parat d’augmentar des de la Revolució Industrial, sobretot a partir de mitjans del segle XX.

Metalls pesants, hidrocarburs, compostos orgànics volàtils, plàstics... i tota mena de substàncies creades per les persones i del tot noves per al planeta es concentren en l’aire, el sòl, els mars i els oceans i s’incorporen a les persones a través de la respiració, de l’aigua que bevem o dels aliments que ingerim.

La contaminació química amenaça el planeta perquè afecta els processos biològics i físics que sustenten la vida. Els plaguicides, per exemple, maten molts insectes que són fonamentals per a l’equilibri dels ecosistemes i per als individus que en formem part (inclosos l’espècie humana i totes les altres que habiten la Terra).

Els plaguicides són una de les causes principals de contaminació de l’aigua, de l’aire i del sòl.

Els pesticides són substàncies que ajuden a combatre plagues en els conreus, siguin plantes o animals, per tal d’incrementar la productivitat de les collites.

Tot i que d’entrada pot semblar positiu, l’ús d’aquestes substàncies químiques suposa uns riscos per als ecosistemes i per a la salut de les persones.

I és que en general no són massa específics de l’espècie que es vol combatre, de fet es calcula que els efectes del 98 % dels insecticides i el 95 % dels herbicides s’estenen més enllà de l’objectiu buscat i arriben a destins diferents, a través de l’aire, de l’aigua o dels aliments. I això té una sèrie de conseqüències, que detallem a continuació:

 

1. Alguns efectes dels pesticides sobre els ecosistemes:

Contaminació de l’aigua, de l’aire i del sòl. Per fenòmens d’escorrentia els pesticides poden arribar a ambients aquàtics diversos i contaminar rius, llacs i altres ecosistemes aquàtics continentals, però també mars i oceans. També es poden propagar a través de l’aire i arribar a altres camps, àrees de pastura o a pobles i ciutats propers.

Pèrdua de biodiversitat. És una de les grans conseqüències no desitjades vinculades a l’ús de pesticides. Insectes com abelles i papallones, que tenen un rol determinant en la pol·linització i són claus en els ecosistemes, són grans afectats per l’ús d’insecticides.

Redueix la fixació de nitrogen i contribueix a l’empobriment dels sòls.

A més, amb el temps, l’aplicació repetida de pesticides augmenta la resistència de les plagues que es volen combatre i poden tornar a aparèixer.

 

2. Efectes sobre la salut de les persones:

L’ús de pesticides i fertilitzants té una sèrie de conseqüències negatives per a la salut humana. Els estudis indiquen que una major exposició correlaciona amb un augment del risc de determinades malalties i problemes com càncer o alteracions neurològiques, entre d’altres.

 

Sabíeu que...?

Les etiquetes ecològiques –o ecoetiquetes - ens permeten garantir que un determinat producte ha estat elaborat i produït tenint en compte una sèrie de criteris ambientals i socials, en el seu cicle de vida. I, per tant, que el seu impacte ambiental és menor. Optar per productes certificats i que comptin amb alguna etiqueta ecològica és, per als consumidors, una manera pràctica i relativament senzilla d’apostar pel medi ambient i per la salut de les persones. Amb les nostres compres, podem afavorir la presència d’aquests productes al mercat, i, per contra, disminuir-ne la d’altres homòlegs i homònims, que no hagin tingut en compte criteris ambientals en la seva producció. La bona notícia és que en l’actualitat, cada cop és més fàcil de trobar productes i aliments amb segells ambientals en molts establiments i supermercats.

 

 


Proposta didàctica complementària

Per treballar el Dia Mundial de l'Energia - 14 de febrer (QR)
 


Proposta didàctica complementària

Per treballar el Dia Internacional de l'Os Polar - 27 de febrer (QR)
 


yes Torneu a l'índex.