Activitat complementària pel Dia Mundial de la Salut

Cada any, per celebrar aquest dia, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) selecciona un nou tema d’interès mundial a nivell de salut pública per intentar promoure’n la prevenció i el tractament.


 


Proposta didàctica complementària per treballar el Dia Mundial de la Salut 


Durant els moments d’entrada i sortida sovint s’acumulen molts cotxes davant de l’escola que emeten contaminants que respirem directament. Un entorn escolar lliure de fums és bàsic per a garantir la salut de tota la comunitat educativa.


Com és el moment d’entrada i sortida a la vostra escola? A quina de les dues realitats que veieu al dibuix s’assembla més? Us proposem tancar els ulls i imaginar cascuna de les dues possibilitats. Expresseu després quines emocions i sensacions teniu en cada cas.


Es proposa relacionar la salut directament amb el benestar que ens aporta l’entorn on vivim, o l’entorn on estudiem. Passem moltes hores al dia allà! 


Us proposem finalitzar la dinàmica proposada al calendari sortint al pati i dibuixant de manera individual com els agradaria que fos el carrer del davant de l’escola durant les estones d’entrada i sortida. Podeu dibuixar-ho al pati de l’escola o sortir al carrer a fer-ho.


 yes Torneu a l'activitat del mes d'abril o torneu a l'índex.