Setembre: Què és la contaminació? Fonts emissores

Orientacions per al professorat sobre la proposta d’activitat

Organitzar l'alumnat en grups. Cada grup ha de fer la seva investigació sobre 1 dels 4 principals contaminants atmosfèrics (NO2, PM, O3 i BaP) i explicar què són aquests contaminants i com arriben a l’atmosfera.

Abans de la investigació el professorat haurà d’explicar què són les fonts d’emissió antropogèniques i les naturals.

 

Il·lustració

El personatge orienta les investigacions de l'alumnat i els proposa classificar els contaminants en funció de la font emissora.

 

Per saber-ne més

Principals contaminants de l'aire. Font: Generalitat de Catalunya

Fonts naturals i fons antropogèniques. Autors/es: Fàtima El Bakri. Guillem Rossich. Ferran Soler

 

 


Proposta didàctica complementària

Per treballar el Dia Europeu Sense Cotxes - 22 de setembre (QR)
 


Principals continguts curriculars (3er, 4rt) i àmbits

  1. Comprensió i anàlisi de textos procedents de documents digitals i de mitjans de comunicació (àmbit lingüístic).
  2. Estratègies per a les cerques d’informació a Internet: cerca de mots claus, ús de cercadors... (àmbit lingüístic).
  3. Actitud crítica en l’observació i la interpretació de la realitat (àmbit d’educació en valors).

 

Conceptes clau:

 

Competències bàsiques

  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.
  • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.
  • Competència digital.
  • Competència d’aprendre a aprendre.

yes Torneu a l'índex.