Octubre: Mobilitat i contaminació

Orientacions per al professorat sobre la proposta d’activitat

Es proposa comentar amb tot el grup classe a mode de conversa si sabrien identificar tots els mitjans de transport que surten a la il·lustració dibuixats i fer una llista a la pissarra amb les idees que vagin sortint fins consensuar la llista definitiva. Després, per parelles, escriure cadascun dels mitjans de transport  en un retall de paper i i ordenar-los de més a menys contaminants.

 

Il·lustració

A la il·lustració apareixen diversos mitjans de transport que caldrà identificar: cotxe de benzina, cotxe elèctric, bus, furgoneta dièsel, moto, persones a peu, bicicleta, patinet, estació de tren, avió i vaixell.

També es presenta un gràfic senzill que mostra el percentatge de contaminació associada a la mobilitat. Es deixa sense marcar el percentatge restant, que correspon a la indústria i el sector domèstic, per si es vol treballar amb l’alumnat la manera de calcular-lo.

 

Per saber-ne més

Emissions associades al trànsit a Barcelona. Font: Contaminació.Barcelona

Calcula el teu grau de contaminació. Font: AMB.cat

 


Proposta didàctica complementària

Per treballar el Dia d’Anar a Peu a l’Escola – 5 d’octubre (QR)

 


Principals de continguts curriculars (3er,4rt) i àmbits

 1. Interaccions amb el grup o mestre en qualsevol situació comunicativa de l’aula i l’escola. (àmbit lingüístic)
 2. Normes que regeixen la interacció oral: torn de paraula, to de veu, respecte per les opinions dels altres. (àmbit lingüístic)
 3. Interacció en els diàlegs o debats, aportant i defensant idees pròpies i defensant o contradient, si cal, les dels altres amb arguments raonats. (àmbit lingüístic)
 4. Ús de diferents models de representació de les fraccions. (àmbit matemàtic)
 5.  Situació dels nombres naturals i fraccionaris més comuns (1/2, 1/3, 1/4) sobre la recta numèrica. (àmbit matemàtic)

 

Conceptes clau:

 • Mobilitat
 • Mitjans de transport
 • Mobilitat sostenible

 

Competències bàsiques

 • Competència comunicativa lingüística i audiovisual
 • Competència matemàtica
 • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic

yes Torneu a l'índex.