Novembre: Residus i contaminació

Orientacions per al professorat sobre la proposta d’activitat

Es proposa realitzar una enquesta a la classe i expressar gràficament resultat. Amb els resultats de l’enquesta es proposa interpel·lar l’alumnat sobre alternatives per reduir els residus relacionades amb accions de la seva quotidianitat com per exemple l’embolcall de l’esmorzar: Us heu plantejat canviar l’embolcall de l’esmorzar i utilitzar embolcalls reutilitzables per no generar residus? Carmanyola, boc’n’roll, ...

 

Il·lustració

A la il·lustració apareix la Sira en una aula llençant el  paper d’alumini del seu entrepà al cubell groc. A la pissarra o pantalla es mostra gràficament el cicle de vida de l’alumini.

A partir de la il·lustració es poden identificar diferents esmorzars i envasos que porten els alumnes: entrepans amb paper d’alumini, embolcalls reutilitzables com una carmanyola o un boc’n’roll, fruita, bolleria industrial embolicada amb plàstic, una ampolla d’aigua de plàstic i una de reutilitzable i un bric individual amb un suc o batut de xocolata.

 

 

 

 

 

Per saber-ne més

Reduïm el plàstics d'un sol ús  Font: Generalitat de Catalunya

Vídeo "Historia de una cuchara"  Font: Greenpeace

Setmana Europea de Prevenció de Residus Font: Generalitat de Catalunya

Agència de Residus Font: Generalitat de Catalunya

 


Proposta didàctica complementària

Per treballar la Setmana de Prevenció de Residus -19-27 de novembre (QR)

 


Principals de continguts curriculars (3er,4rt) i àmbits

 1. Elaboració de gràfics i taules a partir del comptatge i la mesura. (àmbit matemàtic)
 2. Reconeixement de la fracció com a part d’una unitat i d’una col·lecció. (àmbit matemàtic)
 3. Recollida de dades mitjançant observacions, enquestes i experiments amb mostres més petites de 50 (àmbit matemàtic)
 4. Reducció, reutilització i reciclatge de residus. Criteris de separació i selecció. (àmbit medi)
 5. Desenvolupament d’actituds de consum responsable. (àmbit medi)

 

Conceptes clau:

 • Repensar
 • Reduir
 • Reutilitzar
 • Reparar
 • Reciclar

 

Competències bàsiques

 • Competència matemàtica
 • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
 • Competència social i ciutadana

yes Torneu a l'índex.