Juny: Camí escolar i bicibús

Orientacions per al professorat sobre la proposta d’activitat

La proposta d’aquest mes vol dur a la pràctica allò que té un major impacte en la qualitat de l’aire: la manera com ens movem.

Creiem que organitzar un camí escolar o un bicibús és un acte revolucionari i que genera un impacte directe en la qualitat de l’aire de l’entorn escolar. Per això us convidem a anar fent camí amb la proposta del plànol.

La idea és que pugueu trobar un plànol del vostre poble o ciutat el més senzill possible. Intenteu que l’àmbit del plànol no superi els 8 km des de l’escola a qualsevol punt. Aquesta és la distància fins la qual la bicicleta es considera el mitjà de transport més ràpid en els desplaçaments porta a porta.

Ajudeu els infants a localitzar l’escola en el plànol i a localitzar casa seva. Aleshores intenteu traçar la ruta que farien si arribessin a l’escola a peu o amb bicicleta. En el segon cas hauríeu de tenir en compte els sentits de circulació a l’hora de traçar el recorregut.

Per acabar compartiu els plànols entre tots els infants i ajudeu-los a agrupar-se en funció de les zones i els camins que han triat. No cal que l’itinerari sigui pel mateix carrer per a coincidir. La idea és que s’agrupin per zones de procedència i que puguin acabar acordant un itinerari per grups que pugui anar bé en cas de voler-lo fer junts.

Aquest seria el pas previ a l’organització d’un camí escolar o un bicibús.

 

Il·lustració

A la imatge es mostren els personatges venint a l’escola amb bicibús. Es pretén encoratjar-los a organitzar-ne un, a més de fer-los veure quines avantatges pot tenir el bicibús, a més de la millora en la qualitat de l’aire.

Us podeu fixar com, en el cas d’organitzar un bicibús, hi ha un adult que va al davant i un altre que va al darrera, identificats amb armilles. Els infants van al centre i protegits pels adults.

També us podeu fixar en la menor ocupació de l’espai que implica moure’s amb bicicleta. Podeu intentar equiparar l’espai que ocupa tot el grup anant amb bicicleta i l’espai que ocupa el cotxe del darrera.

 

Per saber-ne més

Els camins escolars. Font: Generalitat de Catalunya

BiciBus.cat

 


Proposta didàctica complementària

Per treballar el Dia Mundial de la bicicleta – 3 de juny (QR)

 


Principals de continguts curriculars (3er,4rt) i àmbits

  1. Ús i elaboració de plànols i mapes senzills del poble, barri o ciutat. (àmbit medi social i cultural)
  2. Aplicació de tècniques d’orientació. (àmbit medi social i cultural)
  3. Actituds i estratègies personals i col·lectives de consum responsable i cura del medi. (àmbit educació en valors)

 

Conceptes clau:

  • Mobilitat sostenible
  • Camí escolar
  • Bicibús

 

Competències bàsiques

  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual
  • Competència social i ciutadana
  • Competència d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria

yes Torneu a l'índex.