salut

Quin soroll!

L’excés de soroll és un dels principals problemes ambientals dels nostres pobles i ciutats. El particular desenvolupament urbanístic, el creixement de la mobilitat i l’ús del vehicle privat, juntament amb l’augment de les activitats festives i de lleure, molts cops a l’aire lliure, tenen efectes indesitjables sobre la població, que es troba exposada a uns nivells sonors significatius, sovint molt superiors als que es consideren  acceptables, afectant la salut i la qualitat de vida.

Remeis naturals per al refredat

Els refredats comuns estan causats per virus i, per tant, en la majoria dels casos, de res no ens serviran els antibiòtics, els quals ajuden a combatre les infeccions d’origen bacterià. Així doncs, i per tal d’evitar resistències (que fan que després els antibiòtics, quan realment els necessitem, no tinguin l’efecte esperat), si el metge no ens ho recomana, és important no prendre aquest tipus de medicaments.

Medicines naturals: plantes i aliments que curen

La naturalesa no només ens ofereix un medi on poder viure, ballar, córrer, passejar o estudiar, sinó que també ens proveeix d’aliments i medecines, necessaris per al nostre bon estat de salut. De fet, molts dels medicaments que trobem avui dia a les farmàcies han estat elaborats a partir de plantes amb propietats curatives. N’és un bon exemple l’aspirina. El seu principi actiu, l’àcid acetilsalicílic, s’elabora a partir de l’extracte de l’escorça de salze (Salix sp.), un producte utilitzat des de fa milers d’anys per les seves propietats medicinals.

Dissenya el teu menú!

Sabies que...? Una bona alimentació pot prevenir-te de moltes malalties. Una dieta equilibrada consisteix en un 55% d’hidrats de carboni* (també anomenats glúcids* o sucres), d’un 30% a un 35% de lípids* (greixos) i d’un 10% a un 15% de proteïnes* (percentatge en referència a l’energia total ingerida).

Pàgina 86

La salut de la població

L’ésser humà sempre s’ha relacionat amb el medi ambient per poder subsistir i evolucionar. Malgrat que els nostres modes de viure actuals ens allunyin cada vegada més dels sistemes naturals, en depenem plenament. Vivim en ciutats densament poblades, ens traslladem amb cotxes, ens comuniquem amb tecnologies molt avançades com l’Internet i la telefonia mòbil, i ens allunyem cada cop més del contacte amb el medi natural. En canvi, la necessitat d’estar en contacte amb la natura és creixent.

La població

Si et proposo que m’expliquis la relació entre el creixement de la població i el consum de recursos naturals, és molt possible que no tinguis gaires dificultats per contestar-me. Ara bé, si et demano com podem afrontar les conseqüències del creixement de la població, pot ser que et resulti més difícil de respondre.

Llars netes i lliures de tòxics!

Els productes de neteja són presents a totes les llars. Existeixen estudis que correlacionen determinades substàncies, presents en aquests productes de neteja o perfumats, com el benzè, el formaldehid o els èsters de glicol, amb efectes potencialment cancerígens i al·lergògens.

L’exposició continuada a aquestes substàncies químiques, cada cop més presents a casa nostra, juntament amb la contaminació ambiental i les partícules en l’aire, explicaria, en gran mesura, l’increment de casos de sensibilitat química, èczemes i al·lèrgies.