2013-2014

Ciutats en transició - el joc de cartes

Ciutats en transició - el joc de cartes

T'has convertit en el nou alcalde de la teva ciutat i la primera mesura com alcalde ha estat adherir-te al moviment de les ciutats en transició per reduir al màxim l'impacte de la teva ciutat sobre el medi ambient.

Seràs capaç de ser el primer jugador a aconseguir reduir l’impacte ambiental de la teva ciutat a nivell zero.

Idea original: Oriol Roselló

Amb aquest fitxer pots descarregar-te el joc per imprimir i retallar les cartes per jugar amb els teus amics.

Viure amb plàstic

Mireu al vostre voltant. Segur que hi trobareu un munt de productes fets amb plàstic: bosses, envasos, ordinadors, bolígrafs, mobles, utensilis de cuina, medicaments, productes de cosmètica i, fins i tot, roba o sabates.

El plàstic és per tot arreu! De fet, és difícil pensar en alguna activitat completament lliure de plàstic. La majoria dels plàstics estan formats per productes derivats del petroli, un combustible fòssil de vida limitada.

Quin tipus de consumidor ets?

Cada dia consumim una gran quantitat de productes. Alguns, com els aliments, són indispensables per satisfer les nostres necessitats vitals; d’altres, en canvi, són més prescindibles i podríem viure perfectament sense ells.

La producció de qualsevol producte té associada una despesa energètica, a la qual cal sumar la derivada del transport i la distribució fins que arriba al seu destí.

Descobreix com és el teu consum i què pots fer per estalviar energia canviant petits hàbits!

Més enllà del petroli

T’imagines un futur en què en lloc d’asfalt hi haguessin prats i boscos, on les persones guanyessin terreny als cotxes, on en comptes de fums respiréssim agradables perfums naturals?
 
Aquesta realitat  és possible! I, a més, existeix!
 
Les ciutats en transició –transition towns, en anglès– són una suma de moviments locals que pretenen mitigar els efectes d’una futura i cada cop més imminent crisi global relacionada amb el pic –o col·lapse– del petroli (peak oil, en anglès).

Estalviem energia i diners a casa!

Des de casa i des de l’escola podem estalviar molta energia i, per tant, també quilograms de CO2 que contribueixen al canvi climàtic.

A la llar, el consum mitjà d’energia d’una família catalana es reparteix, a grans trets, de la manera següent:

Gastar electricitat suposa un cost econòmic que es veu reflectit en la factura que es rep a casa cada dosmesos. Podem estalviar diners alhora que estalviem energia. I és que la diferència en el consum d’energia d’una casa eficient comparada amb una d’ineficient pot arribar a ser entre 15 i 20 vegades superior en el segon cas.

Espècies en perill

La pèrdua de biodiversitat és una de les principals conseqüències associades al canvi climàtic, un fenomen global íntimament relacionat amb el malbaratament energètic a escala local i mundial. L’increment de la temperatura, la contaminació i la sobreexplotació d’ecosistemes suposa un repte per a moltes espècies, que no s’aconsegueixen adaptar a aquests canvis. Altres espècies envaeixen sistemes que no els són propis. Nosaltres, els humans, també patim aquests canvis.

Contagia el món d’energia positiva!

Si bé tot allò que fem té associat una certa dosi d’energia, no sempre en deriven les mateixes conseqüències per al planeta.

 

En el núvol d’etiquetes següent trobaràs una sèrie d’accions que encara que tinguin associat un cert cost energètic, no contaminen, omplen el planeta “d’energia positiva” i, a més, són gratuïtes!

 

Amb una mica d’imaginació, la llista és infinita!

El que realment importa

Has pensat mai en quines són les coses que et fan realment feliç? Sovint les coses senzilles, que no tenen un valor econòmic, són les més extraordinàries i les que donen valor a la nostra vida. 

 

L'Índex del Planeta Feliç és un indicador que relaciona l'esperança de vida, la percepció subjectiva de felicitat i la petjada ecològica. 

 

Descobreix quin són els països més feliços amb aquesta activitat.