Globalitzats i globalitzades?

Sabies que…? Si el model de vida occidental es volgués exportar arreu, faria falta un planeta tres vegades més gran que la
Terra per satisfer l’afany de consum global. En aquests moments, gairebé la meitat de les persones del món sobreviuen amb menys de dos dòlars diaris.

Pàgina 27. Font: Worldwatch Institute, L’estat del món 2004.

I tu, què opines? Globalització significa essencialment que, avui més que mai, els grups i les persones es relacionen directament a través de les fronteres sense laintervenció de l'Estat. Els avantatges són evidents: rapidesa en el  reixement, millors nivells de vida, noves oportunitats, etc. No obstant això, s'ha iniciat una reacció perquè els avantatges s'han  distribuït de manera molt desigual, i perquè si tots els pobres del món segueixen el camí que va dur a la prosperitat els rics d'avui, aviat s'esgotaran els recursos de la Terra. Per això, el repte amb què ens enfrontem avui consisteix a assegurar que laglobalització es converteixi en una força positiva per a tots, i evitar que milions de persones es quedin en la misèria.

Pàgina 29. Font: http://www.analitica.com/va/internacionales/fuentes/4782010.asp

Tu, què en penses...? La globalització, en tant que suposa la supressió de barreres al lliure comerç, requereix que els productes que consumim recorrin milers de quilòmetres al voltant del món i provoquin importants costos ambientals, com ara la contaminació atmosfèrica, l'augment del consum energètic i l'excessiva utilització de materials per a l'empaquetat, amb el consegüent augment dels residus. El transport de mercaderies implica la construcció constant de noves infraestructures (carreteres, ports, aeroports, oleoductes i xarxes elèctriques), la qual cosa comporta, de retruc, un augment de la desforestació.

Pàgina 31

AdjuntMida
PDF icon Activitat142.14 KB
Curs escolar: