Els 9 límits planetaris

 

Fa més d’una dècada, el 2009, un grup de científics i científiques d’arreu del món —encapçalat per Johan Rockström, un reconegut científic suec— van proposar 9 límits planetaris que són essencials per a l’estabilitat de la Terra.

El seu objectiu era definir els llindars per sota dels quals ens podem desenvolupar de manera segura durant les pròximes generacions o que, contràriament, si se sobrepassen, poden posar en perill la viabilitat de la vida a la Terra. Aquests 9 indicadors que apunten les línies vermelles que no hem de traspassar, si no volem que es desencadenin processos irreversibles i de conseqüències potencialment catastròfiques, són aquests:

  • La crisi climàtica

  • L’acidificació dels oceans

  • La concentració d’ozó estratosfèric

  • La fixació de nitrogen i el vessament anual de fòsfor al mar

  • El consum d’aigua dolça

  • La desforestació i altres canvis en l’ús del sòl

  • La pèrdua de biodiversitat

  • La contaminació atmosfèrica

  • La contaminació química

Font: https://menjaactuaimpacta.org/recursos/eat-life-limits-del-planeta-que-passara-el-2050/ 

 

Tres d’aquests processos ja han superat els llindars de perillositat: la concentració de CO₂ a l’atmosfera, la pèrdua de biodiversitat i els cicles bioquímics. Els experts consideren, però, que com que es tracta de processos interconnectats i interdependents, el fet de superar-ne un té conseqüències també en la resta de marcadors.

Al llarg del curs anirem aprofundint en aquests límits.
 


Proposta didàctica complementària

Per treballar el Dia Internacional de l'Anar a Peu a l'Escola - 4 d'octubre (QR)
 


Proposta didàctica complementària

Per treballar el Dia Mundial de l'Alimentació - 16 d'octubre (QR)
 


yes Torneu a l'índex.