Activitat complementària pel Dia d’Anar a Peu a l’Escola

Amb el dia i la setmana d’anar a peu a l’escola (“Walk to School Day i Walk to School Week”), una iniciativa sorgida al Regne Unit el 1994 que s’ha estès a diversos països de tots els continents, es pretén promoure els desplaçaments a peu cap a l’escola, encoratjant les famílies perquè acompanyin els seus fills a peu a l’escola i aconseguir, d’aquesta manera, desincentivar l’ús de l’automòbil.
 

Proposta didàctica complementària per treballar el Dia d’Anar a Peu a l’Escola

Sabríeu identificar tots els mitjans de transport que hi ha al dibuix? Feu una llista a la pissarra i després, per parelles, ordeneu-los de més a menys contaminants (podeu escriure els mitjans de transport en retalls de paper i provar d’ordenar-los).

Durant el desenvolupament de la proposta, podeu fer èmfasi que “anar a peu” és un mitjà de transport. De fet, el més vulnerable, el més sostenible i el que fem servir totes les persones. I, per tant, el primer que cal promoure quan es pensa a transformar pobles i ciutats per a fer-les més sostenibles i agradables per viure. 
 


yes Torneu a l'activitat del mes d'octubre o torneu a l'índex.