Aigua

Solucions a les il·lustracions d'aquest mes:

 

Proposta didàctica addicional

La petjada hídrica és un indicador de l’ús de l’aigua.

Es defineix com el volum d’aigua dolça que consumeix una persona, una població o un país al cap d’un any. Això inclou l’aigua que bevem i que utilitzem diàriament en la nostra higiene personal i els usos domèstics (com rentar els plats o la roba), però també el que s’anomena l’aigua virtual, és a dir, l’aigua que no veiem, però que es necessita per produir els articles que consumim (menjar, roba, ordinadors, etc.) i els serveis que utilitzem. I és que tot el que es fabrica o es cultiva necessita aigua per a cadascun dels passos de la cadena de producció i per al transport, i en això es gasten milions de litres d’aigua.

La petjada hídrica mitjana d’Espanya és de 2.350 m3 d’aigua, el doble de la mitjana mundial (1.240 m3) i per darrere dels Estats Units (2.483 m3). Això equival gairebé a la totalitat d’una piscina olímpica per persona i any.

Us convidem a aprofundir en aquests conceptes a través dels següents recursos:

  • Activitat de l’Agenda Escolar “La petjada hídrica” (Diputació de Barcelona) – Accés al recurs.

  • Ecoauditoria escolar sobre l’aigua (Diputació de Barcelona) – Accés al recurs.

  • Calculadora de petjada hídrica (Agència Catalana de l’Aigua) – Accés al recurs.

 


Proposta didàctica complementària

Per treballar el Dia Mundial de la Natura - 3 de març (QR)
 


Proposta didàctica complementària

Per treballar el Dia Mundial de l'Aigua - 22 de març (QR)
 


yes Torneu a l'índex.