Activitat complementària pel Dia Mundial per la Reducció de les Emissions de CO2

Aquest dia va ser designat per l’Organització de les Nacions Unides (ONU) com el dia de l’any per crear consciència i sensibilitzar als habitants del nostre planeta sobre el canvi climàtic i els impactes que ocasiona.


 


 


Proposta didàctica complementària per treballar el Dia Mundial per a la Reducció de les Emissions de CO₂


La concentració de CO₂ a l’atmosfera és un dels nou límits planetaris proposats per Johan Rockström conjuntament amb altres científics d’arreu del món, que ja ha superat el llindar de perillositat.


Reduir les emissions de diòxid de carboni a l’atmosfera és essencial perquè puguem gaudir d’una vida llarga, agradable i saludable i la puguem assegurar a les generacions futures. A més, aquest límit es relaciona directament i indirectament amb pràcticament tota la resta, ja que les conseqüències de l’increment de la concentració de CO₂ a l’atmosfera es relaciona no tan sols amb un augment de la temperatura global i tot el que comporta, sinó també amb la pèrdua de biodiversitat i l’empobriment dels sòls i amb l’acidificació dels mars i dels oceans, entre d’altres.


 


Us compartim a continuació alguna informació que us pot ser útil per aprofundir en aquests continguts a l’aula:


Des de l’holocè, la concentració de CO₂ a l’atmosfera es mantenia en nivells estables, al voltant de les 280 ppm (parts per milió). Arran de la Revolució Industrial, els nivells de CO₂ van començar a augmentar de manera exponencial. El 2020 es van assolir límits històrics amb 418 ppm: molt probablement es tracta de la xifra més elevada dels últims 14 milions d’anys.


A mesura que la concentració de CO₂ augmenta en l’atmosfera, el planeta s’escalfa i s’esdevenen canvis al clima que poden ser irreversibles. Els científics adverteixen que, a causa de la inèrcia del sistema, la temperatura del planeta pujarà entre 1 °C i 4 °C a finals de segle, cosa que suposa un increment d’entre 2 °C i 6 °C respecte del període preindustrial. Això canviarà la fisonomia de la Terra tal com la coneixem.


Els esforços se centren, ara, a no superar les 450 ppm, considerat pels experts una zona d’alt risc climàtic, amb conseqüències imprevisibles i potencialment catastròfiques. Un augment de 5 °C podria fer que la Terra fos inhabitable en la seva major part. Es tracta d’un límit que no podem superar!


Trobareu molta més informació sobre l’emergència climàtica en aquesta Guia d’emergència climàtica. Tot i que està adreçada a joves, us pot servir per aprofundir, al vostre nivell, en aquesta temàtica.
yes Torneu a l'activitat del mes de gener o torneu a l'índex.