Activitat complementària pel Dia dels Drets Humans 2023


La celebració d’aquest dia té el seu origen l’any 1950.


Amb ell es commemora l’aprovació per l’Assemblea General de les Nacions Unides de la Declaració Universal dels Drets Humans, el 1948. Motivats per les atrocitats comeses durant la Segona Guerra Mundial, tots els països van prendre la decisió de crear un codi moral, ètic i, sobretot, jurídic que emparés el que des de la Revolució Francesa es reconeixien com els drets dels homes.


La Declaració Universal de Drets Humans és un document històric que proclama els drets inalienables que corresponen a tota persona com a ésser humà, independentment de la seva raça, color, religió, sexe, idioma, opinió política o d'una altra índole, origen nacional o social, posició econòmica, naixement o qualsevol altra condició. Està disponible en més de 500 llengües i és el document que més s'ha traduït a tot el món. La igualtat, la inclusió i la no discriminació, en altres paraules, un enfocament del desenvolupament basat en els drets humans, és la millor manera de reduir les desigualtats i reprèn la nostra ruta cap a la consecució de l'Agenda 2030.


El 10 de desembre de 2023 se celebrarà el 75è Aniversari de la Declaració Universal de Drets Humans (DUDH). 


 


Proposta didàctica complementària per treballar el Dia Mundial dels Drets Humans


Després de fer una breu introducció als infants sobre què és la Declaració Universal dels Drets Humans, us proposem que porteu els infants a reflexionar entorn si creuen que el Dret a respirar un aire net és un dret recollit a la Declaració Universal dels drets humans.


Un cop feta aquests reflexió inicial, podeu organitzar els infants en grups per buscar si el Dret a un medi ambient sa està recollit a la Declaració Universal dels Drets Humans.


A l’enllaç hi ha 30 articles; podeu fer grups de 4 infants i que cada grup llegeixi 6 articles (ajusteu a les vostres necessitats). En cas que el dret a un medi ambient sa, no estigui recollit a la Declaració Universal dels Drets Humans, debateu si caldria incloure’l.


 yes Torneu a l'activitat del mes de desembre o torneu a l'índex.