Gener: Allunya’t de la contaminació.

Orientacions per al professorat sobre la proposta d’activitat

Es proposa realitzar un experiment per a comprovar els diferents nivells d’immissió (concentració de contaminants que respirem en cada punt) que hi ha a l’entorn de l’escola. Es pretén observar que la  proximitat al trànsit fa que respirem un aire més contaminat.

Per realitzar l’experiment necessitareu trossos de tela, pega de barra i cordill per a penjar les teles. Us proposem que cada grup faci una mostra (amb dos retalls de tela com es mostra a la il·lustració) i decideixi en quin lloc deixar la mostra durant 1 mes. És convenient que poseu els trossos de tela en espais amb trànsit i també en espais lliures de trànsit per poder-les comparar.

Pot ser interessant anotar les hipòtesi dels infants en un llistat, de manera que diguin quins creuen que seran els punts amb més contaminació atmosfèrica i quins els que tindran un aire més net.

Un cop passat aquest temps, recolliu les mostres i desenganxeu el tros de tela petit. Reflexioneu entorn el que observeu: com més contaminat sigui l’aire, més diferència hi haurà entre la zona de tela en contacte permanent amb l’aire i la zona central; com més pur i net sigui l’aire, menor serà aquesta diferència.

Comproveu les hipòtesi dels infants i anoteu les conclusions a les que heu arribat amb l’experiment.

 

 

Il·lustració

En aquesta il·lustració es pot veure com petits gestos com separar-se de la vorera per creuar un carrer o esperar l’autobús al més lluny possible del trànsit, redueix la contaminació que respirem directament i que afecta en major mesura als més petits ja que es troben situats més a prop de les fonts emissores com els tubs d’escapament.

A la il·lustració també es pot observar a les mans de l’Andrea una mostra de l’experiment proposat als infants.

 

Per saber-ne més

Consells per reduïr l'exposició a contaminants Font: Generalitat de Catalunya

Visor de dades de contaminació a diferents punts de Catalunya:  Font: Generalitat de Catalunya

 


Proposta didàctica complementària

Per treballar el Dia Mundial de l’Educació Ambiental – 26 de gener (QR)

 


Principals de continguts curriculars (3er,4rt) i àmbits

  1. Interès per l’observació i la generació de preguntes científiques, així com per la construcció de res­postes coherents amb el coneixement científic. (àmbit medi natural)
  2. Disseny i realització de treballs experimentals. Anàlisi i comunicació dels resultats. (àmbit medi natural)
  3. Producció de textos escrits de tipologia diversa en diferents formats i suports: per narrar, descriure, explicar fets o fenòmens... (àmbit lingüístic)
  4. Utilització de programari informàtic per escriure textos, especialment de tractament de textos, d’edició gràfica i de publicacions. (àmbit lingüístic)

 

Conceptes clau:

  • Immissió
  • Experiments i hipòtesi
  • Educació ambiental

 

Competències bàsiques

  • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
  • Competència d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria
  • Competència digital

yes Torneu a l'índex.