Sabies que...

Sabies que...?

La producció d’aliments és responsable d’entre un quart i un terç de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.

Per reflexionar-hi...

«Els efectes dispars del canvi climàtic agreujaran la pobresa i les desigualtats, i suposaran una greu amenaça per als drets humans.» (Philip Alston)

Sabies que...?

La conca mediterrània, en la qual s’assenta Catalunya, és una de les zones més vulnerables al canvi climàtic.

Sabies que...?

El transport és una de les grans fonts d’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle, tant per l’increment de la mobilitat de persones i mercaderies com per la dependència dels combustibles fòssils. Consumeix el 65 % del petroli que s’extreu atot el món i el 42 % de tota l’energia que es produeix a Catalunya.

Per reflexionar-hi...

Cops de calor, tempestes virulentes, inundacions, talls de llum, restriccions hídriques, destrosses materials i pèrdues econòmiques, empobriment del sòl i disminució del rendiment de les collites, desaparició de platges… Són situacions cada cop més habituals, també a casa nostra.

Per reflexionar-hi...

Si contaminem i malmetem els ecosistemes, comprometem el nostre futur com a espècie.

Per reflexionar-hi...

Ens trobem en una crisi climàtica sense precedents, que requereix mesures urgents de mitigació i d’adaptació.

Per reflexionar-hi...

Els efectes de l’escalfament són nombrosos i diversos, ens afecten localment i globalment, i condicionen d’una manera clara el nostre futur individual i col·lectiu.

Sabies que...?

Aproximadament la meitat de les emissions de CO2 alliberades a l’atmosfera com a conseqüència de les activitats humanes no són absorbides per la vegetació i els oceans i romanen a l’atmosfera, fet que provoca que el sistema es desequilibri i es retingui més i més calor.

Per reflexionar-hi...

Els ecosistemes naturals són la principal eina que tenim per lluitar contra el canvi climàtic.