Sabies que...

Sabies que...?

La temperatura mitjana anual a Barcelona s’ha incrementat a un ritme de +0,08 ºC cada dècada des de 1780. Això suposa un augment de la temperatura d’1,9 ºC, des d’aleshores.

Sabies que...?

Segons l’ONU, 5.300 milions de persones podrien estar afectades per una situació d’«estrès hídric» (escassetat d’aigua) a mitjan segle XXI.

Per reflexionar-hi...

Els ecosistemes naturals són la principal eina que tenim per lluitar contra el canvi climàtic.

Per reflexionar-hi...

L’augment de CO2 acidifi ca els oceans, cosa que té conseqüències negatives en tot l’ecosistema marí.

Sabies que...?

La concentració mitjana anual global de CO2 a l’atmosfera ha augmentat més del 40 % des de l’inici de la revolució industrial, i ha passat de les 280 ppm amitjan segle XVIII a les 402 ppm a principis de l’any 2016. Les actuals podrien ser les més elevades dels últims 14 milions d’anys!

Per reflexionar-hi...

«Pel que fa al futur, no es tracta de predir-lo, sinó de fer-lo possible.» (Antoine de Saint-Exupéry)

Sabies que...?

El transport és una de les grans fonts d’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle, tant per l’increment de la mobilitat de persones i mercaderies com per la dependència dels combustibles fòssils. Consumeix el 65 % del petroli que s’extreu atot el món i el 42 % de tota l’energia que es produeix a Catalunya.

Per reflexionar-hi...

Els efectes de l’escalfament són nombrosos i diversos, ens afecten localment i globalment, i condicionen d’una manera clara el nostre futur individual i col·lectiu.

Per reflexionar-hi...

La temperatura del planeta pujarà entre 1 ºC i 4 ºC més a fi nals de segle. Les decisions que prenguem aquí i ara determinaran el nostre futur iel de la humanitat.

Per reflexionar-hi...

«El ritme actual d’extinció d’espècies és més de cent vegades superior al ritme d’extinció sense l’activitat humana. Cada any dels últims cent s’han extingit tantes espècies com les que haurien desaparegut sense la intervenció humana en un segle.» (Gerardo Ceballos)