Sabies que...

Sabies que...?

El 10% més ric del planeta és responsable del 50% de les emissions de CO2 associades al consum.

Per reflexionar-hi...

«Si vols canviar el món, canvia’t a tu mateix.» (Mahatma Gandhi)

Per reflexionar-hi...

La pèrdua de biodiversitat afavoreix la transmissió i la propagació de patògens oportunistes procedents d’espècies animals, com en el cas del coronavirus SARS-CoV-2, causant de la covid-19.

Per reflexionar-hi...

«Quan una espècie desapareix, deixa de proporcionar un servei a l’ecosistema i això pot alterar-ne l’equilibri.» (Salvador Carranza)

Per reflexionar-hi...

«En els últims cent anys s’han extingit 543 espècies de vertebrats. Sense la infl uència humana, aquesta extinció s’hauria produït en deu mil anys.» (Gerardo Ceballos)

Sabies que...?

Aproximadament la meitat de les emissions de CO2 alliberades a l’atmosfera com a conseqüència de les activitats humanes no són absorbides per la vegetació i els oceans i romanen a l’atmosfera, fet que provoca que el sistema es desequilibri i es retingui més i més calor.

Per reflexionar-hi...

«Si som tan intel·ligents, per què destruïm el planeta, que és la nostra única llar?» (Jane Goodall)

Per reflexionar-hi...

«El ritme actual d’extinció d’espècies és més de cent vegades superior al ritme d’extinció sense l’activitat humana. Cada any dels últims cent s’han extingit tantes espècies com les que haurien desaparegut sense la intervenció humana en un segle.» (Gerardo Ceballos)

Per reflexionar-hi...

La salut del planeta i la nostra estan íntimament relacionades. No podem estar sans en un planeta malalt.

Per reflexionar-hi...

L’augment de CO2 acidifi ca els oceans, cosa que té conseqüències negatives en tot l’ecosistema marí.