soroll

Quin soroll!

L’excés de soroll és un dels principals problemes ambientals dels nostres pobles i ciutats. El particular desenvolupament urbanístic, el creixement de la mobilitat i l’ús del vehicle privat, juntament amb l’augment de les activitats festives i de lleure, molts cops a l’aire lliure, tenen efectes indesitjables sobre la població, que es troba exposada a uns nivells sonors significatius, sovint molt superiors als que es consideren  acceptables, afectant la salut i la qualitat de vida.

La salut de la població

L’ésser humà sempre s’ha relacionat amb el medi ambient per poder subsistir i evolucionar. Malgrat que els nostres modes de viure actuals ens allunyin cada vegada més dels sistemes naturals, en depenem plenament. Vivim en ciutats densament poblades, ens traslladem amb cotxes, ens comuniquem amb tecnologies molt avançades com l’Internet i la telefonia mòbil, i ens allunyem cada cop més del contacte amb el medi natural. En canvi, la necessitat d’estar en contacte amb la natura és creixent.

Sons... i sorolls!

Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), els sorolls de la vida quotidiana oscil·len, aproximadament, entre els 35 i els 85 decibels (dB). De nit, es recomana no superar els 40dB (30dB en dormitoris); de dia, els 55dB.

Tenint en compte que una conversa normal se situa al voltant de 50dB, el motor d'un avió a 10 m de distància 130 dB i la remor de les fulles al camp a 20 dB, quins dels següents esdeveniments interferiran amb l’activitat que vol dur a terme el nostre protagonista, dificultant-la o impedint-la?