contaminació

Quin soroll!

L’excés de soroll és un dels principals problemes ambientals dels nostres pobles i ciutats. El particular desenvolupament urbanístic, el creixement de la mobilitat i l’ús del vehicle privat, juntament amb l’augment de les activitats festives i de lleure, molts cops a l’aire lliure, tenen efectes indesitjables sobre la població, que es troba exposada a uns nivells sonors significatius, sovint molt superiors als que es consideren  acceptables, afectant la salut i la qualitat de vida.

El mar: un abocador

Durant l’estiu del 2005, el Govern de Catalunya va impulsar una campanya per protegir les platges dels residus que amenacen la supervivència de moltes de les espècies que hi viuen, i degraden, així l’ecosistema marí. Amb aquest pòster, que duu el lema «Les espècies més perilloses del Mediterrani», es fan paleses les conseqüències de les nostres accions sobre el medi ambient i la vida de molts altres éssers vius amb qui compartim el planeta.

Pràctiques de risc...

El Protocol de Kioto és un acord internacional que estableix que el conjunt de països industrialitzats han de reduir a partir de 2008 les seves emissions de gasos d'efecte d'hivernacle respecte dels índexs de 1990. Però alguns d'aquests països ja han deixat molt clar que no ho faran: Austràlia (2,1% de les emissions mundials el 1990), Liechtenstein (0,001%), Mònaco (0,001%) i, sobretot, els Estats Units (36,1%). 

Planeta en venda!

El Protocol de Kioto és un acord per reduir les emissions de diòxid de carboni a tot el món. Però les grans empreses que controlen el mercat dels combustibles fòssils (petroli, carbó i gas natural) volen que les reduccions siguin al més baixes possibles i, a més, pressionen perquè s'estableixin uns mecanismes que les beneficiïn. Una d'aquestes mesures és el comerç de drets «d'emissió». És a dir, si un país contamina menys del que li està permès, pot vendre a un altre país el seu dret a contaminar.

Font: Global Express, «Kioto ens salvarà?».