biodiversitat

Animals molt cosmopolites...

Encara que pugui semblar que el ciment i l’asfalt són incompatibles amb la vida animal, el cert és que també les ciutats, com a cosistemes urbans que són, compten amb una diversitat faunística o vegetal important. La majoria de vertebrats es beneficien de l’absència de depredadors naturals i de la relativa bonança i estabilitat tèrmica dels medis urbans, així com de l’elevada producció de deixalles.

El mar: un abocador

Durant l’estiu del 2005, el Govern de Catalunya va impulsar una campanya per protegir les platges dels residus que amenacen la supervivència de moltes de les espècies que hi viuen, i degraden, així l’ecosistema marí. Amb aquest pòster, que duu el lema «Les espècies més perilloses del Mediterrani», es fan paleses les conseqüències de les nostres accions sobre el medi ambient i la vida de molts altres éssers vius amb qui compartim el planeta.

L'ús dels recursos naturals

Ens trobem a l’inici d’una nova etapa de la humanitat: l’era de la informació i de la comunicació. És hora de reflexionar sobre la nostra relació amb el medi natural i de cercar alternatives viables que permetin emprar els recursos que ens proporciona el medi natural sense malmetre’ls ni exhaurir-los.
Existeix la tecnologia i la informació necessària per fer-ho. Però potser encara manca la voluntat, la participació i la implicació dels diversos sectors de la població (polítics, empresaris, ciutadans i ciutadanes, etc.) per fer-ho realitat.

Gran Barrera de Corall

Molt lluny d’aquí, a l’altra punta del món... hi ha l’estructura viva més gran del planeta, que es pot veure des de l’espai! Es tracta de la Gran Barrera de Corall.

Consta de milers de milions de petits organismes coneguts com a pòlips de corall. Ocupa una franja de més de 3.000 km sobre una àrea d’aproximadament 348.000 km2. I està situada a la costa de Queensland, al nord-est d’Austràlia.