atmosfera

Què saps sobre l'ozó?

Fa uns 1.600 milions d’anys, quan la concentració d’oxigen atmosfèric se situava al voltant de l’1%, es va començar a formar la capa d’ozó. Gràcies a aquest filtre natural de les radiacions ultraviolades, els organismes vius van poder començar a propagar-se per les capes superficials de l’aigua i alguns van aventurarse a trepitjar la terra ferma.

L'atmosfera

Un dels processos vitals de l’ésser humà és la respiració. L’aire, per tant, és indispensable per a la nostra existència. Com saps, l’aire és una barreja de diversos gasos com el nitrogen, l’oxigen, l’argó i el diòxid de carboni, entre d’altres. Aquests gasos es troben en una composició determinada. Quan s’introdueixen a l’atmosfera substàncies que no hi eren presents o s’incrementa la concentració de determinats gasos i superen els nivells que es consideren normals, es diu que l’atmosfera està contaminada.

Llars netes i lliures de tòxics!

Els productes de neteja són presents a totes les llars. Existeixen estudis que correlacionen determinades substàncies, presents en aquests productes de neteja o perfumats, com el benzè, el formaldehid o els èsters de glicol, amb efectes potencialment cancerígens i al·lergògens.

L’exposició continuada a aquestes substàncies químiques, cada cop més presents a casa nostra, juntament amb la contaminació ambiental i les partícules en l’aire, explicaria, en gran mesura, l’increment de casos de sensibilitat química, èczemes i al·lèrgies.