Dia de l’Anar a Peu a l’Escola

dimecres, 4 octubre, 2023

#WalkToSchoolDay #AnarAPeuEscola

Amb el dia i la setmana de l’anar a peu a l’escola (“Walk to School Day i Walk to School Week”), una iniciativa sorgida al Regne Unit el 1994 que s’ha estès a diversos països de tots els continents, es pretén promoure els desplaçaments a peu cap a l’escola i encoratjar els pares perquè acompanyin els seus fills a peu a l’escola i aconseguir, d’aquesta manera, desincentivar l’ús de l’automòbil. 


Proposta didàctica complementària per treballar el Dia Internacional de l'Anar a Peu a l'Escola