2011-2012

Temps x temps

Els Bancs del Temps són iniciatives comunitàries d’intercanvi de temps. La moneda deixa de ser el motor de canvi i les hores o els minuts es converteixen, doncs, en la unitat de la transacció. Allò que es "presta" i es "rep" és temps dedicat a les persones. Totes les habilitats tenen el mateix valor, independentment del tipus de servei ofert, només es comptabilitzaran en funció del temps invertit.

Flash mobilitza't!

La paraula flashmob significa, literalment, mobilització instantània. Els flashmob suposen una manera innovadora, divertida i sorprenent d’utilitzar l’espai públic i de mobilitzarse, encara que sigui esporàdicament, per a una acció. En l’àmbit del medi ambient, ja hi comença haver algunes iniciatives d’aquest tipus, tot i
que encara són força emergents.

L'últim que apagui els llums ...

Les nostres conductes a la llar tenen repercussions a nivell local, en el nostre entorn proper (el poble o ciutat on vivim), però també, de retruc, a nivell global, sobre el clima del planeta, per exemple. Estalviar energia suposa un estalvi econòmic, però també, i sobretot, un estalvi de recursos naturals, la qual cosa ens ajudarà a millorar el nostre medi ambient local i global.

Quin soroll!

L’excés de soroll és un dels principals problemes ambientals dels nostres pobles i ciutats. El particular desenvolupament urbanístic, el creixement de la mobilitat i l’ús del vehicle privat, juntament amb l’augment de les activitats festives i de lleure, molts cops a l’aire lliure, tenen efectes indesitjables sobre la població, que es troba exposada a uns nivells sonors significatius, sovint molt superiors als que es consideren  acceptables, afectant la salut i la qualitat de vida.

Animals molt cosmopolites...

Encara que pugui semblar que el ciment i l’asfalt són incompatibles amb la vida animal, el cert és que també les ciutats, com a cosistemes urbans que són, compten amb una diversitat faunística o vegetal important. La majoria de vertebrats es beneficien de l’absència de depredadors naturals i de la relativa bonança i estabilitat tèrmica dels medis urbans, així com de l’elevada producció de deixalles.

Dissenya la teva ciutat!

La solució òptima a l'hora de dissenyar una ciutat passa per apostar per un model de ciutat compacta, eficient, que, contràriament a la ciutat difosa, permet un gran intercanvi d’informació amb el mínim de temps. En la ciutat compacta tot és més a prop i a l’abast de tothom, ja que compta amb una gran diversitat d’usos en poc espai, facilitant l’accessibilitat a cada un d’ells per part dels residents, reduint la mobilitat obligada i afavorint la cohesió social i la sociabilitat

La imatge oculta...

Els usos de l’espai públic són diversos: practicar determinats esports, celebrar-hi festes majors, passejar, descansar o, fins i tot, ballar, en són alguns exemples. Però l’espai públic també és integrador de gent diversa i dels significats que cadascun de nosaltres atribuïm a un lloc o a un altre.