Abril: entorn escolar sense fums

Orientacions per al professorat sobre la proposta d’activitat

La proposta es basa en fixar-se de manera independent en les dues imatges de la il·lustració.

La idea seria començar fent alguna relaxació tranquil·la a classe i demanar que durant una estona estiguin amb els ulls tancats i que es concentrin en les seves sensacions individuals. Que després ja hi haurà temps per, qui vulgui, compartir el que ha sentit.

Comenceu tapant la imatge de la dreta i fixeu-vos només en la de l’esquerra (entorn escolar amb fums). Aquí la mestra, o un alumne, pot narrar el que veu a la imatge. Si ho voleu, podeu posar alguna musica de fons que simuli el soroll d’aquell ambient.

Després, feu a l’inrevés, i mostreu només l’entorn escolar lliure de fums. Algú narra de nou el que veu a la imatge mentre s’escolta alguna música tranquil·la.

La idea final seria seure tots en rotllana i demanar als infants com s’han sentit en cada cas.

 

Il·lustració

La il·lustració mostra dues realitats paral·leles: un entorn escolar amb fums (cotxes, soroll, contaminació atmosfèrica, ambient estressant) i un mateix entorn lliure de fums (circulació momentàniament tallada al trànsit, arbustos entre l’escola i el carrer, espai per a estar i jugar, xerrar, etc.).

La idea és que el paral·lelisme pugui generar contrast de les realitats possibles, i que ajudi als infants a adonar-se de què genera més plaer, què és millor per a la salut.

Podeu fixar-vos en la vegetació que hi ha plantada en la imatge de la dreta, doncs ja ho haureu treballat el mes anterior.

 

Per saber-ne més
 

Protegim les escoles Font: Ajuntament de Barcelona

Com afecta el soroll del transit al desenvolupament cognitiu dels infants? Font: ISGlobal

 


Proposta didàctica complementària

Per treballar el Dia Mundial de la Salut – 7 d’abril (QR)

 


Principals de continguts curriculars (3er,4rt) i àmbits

  1. Expressió d’emocions i sentiments a través del cos, el gest i el moviment. (àmbit educació física)
  2. Experimentació del cos i del moviment com a instruments d’expressió i comunicació. (àmbit educació física)
  3. Identificació de les emocions i els sentiments propis. (àmbit educació en valors)

 

Conceptes clau:

  • ​Contaminació i desenvolupament cognitiu
  • Entorn escolar lliure de fums
  • Benestar i salut

 

Competències bàsiques

  • Competència artística i cultura
  • Competència social i ciutadana

yes Torneu a l'índex.