Per què hi ha menys abelles?

La pèrdua d’hàbitats, l’agricultura industrialitzada (com els monocultius, que fan que hi hagi menys disponibilitat i diversitat d’aliments per a aquests insectes i, sobretot, l’ús de plaguicides), la presència de paràsits i malalties que les afecten o d’espècies invasores (com la vespa asiàtica), o els efectes del canvi climàtic.

La prohibició de l’ús de plaguicides i l’aposta per models d’agricultura ecològica són dues peces clau en la seva recuperació.