Sis graus de separació... i tres d'influència!

Durant la dècada dels anys seixanta, Stanley Milgram va idear un experiment que li va servir per demostrar que totes les persones del món estem connectades per una mitjana de “sis graus de separació” (tenint en compte que el teu amic es troba a un grau de tu; l’amic del teu amic, a dos graus, i així successivament).

L’experiment va consistir a lliurar a cent persones de Nebraska una carta adreçada a un home de negocis de Boston que vivia a gairebé dos mil quilòmetres de distància. Milgram va demanar als ciutadans de Nebraska que enviessin la carta a la persona que, entre tots els seus coneguts, tingués més possibilitats de conèixer l’home de negocis de Boston i, així, fins que la carta aconseguís arribar al seu destinatari. De mitjana, van fer falta sis destinataris, incloent-hi el bostonià.

El 2002, el físic i sociòleg Duncan Watts i els seus col·laboradors van reproduir el mateix experiment però a escala global, utilitzant el correu electrònic en comptes del correu postal i amb un total de 98.000 persones. Novament, i per a la sorpresa de tothom, de mitjana només van fer falta sis passos perquè el missatge arribés al seu destinatari.

Però exercim alguna INFLUÈNCIA sobre aquestes persones?

A principis del 2000, N. A. Christakis, J. H. Fowler i col·laboradors seus van descobrir que sí! El grau d’influència de les xarxes socials obeeix al que s’anomena la “regla dels tres graus d’influència”.

És a dir, tot el que fem o diem en la nostra xarxa social tendeix a difondre’s per la nostra xarxa i té un impacte no només en els nostres amics, sinó també en els amics dels nostres amics i, fins i tot, en els amics dels amics dels nostres amics. La nostra influència es dissipa gradualment i deixa de tenir un efecte perceptible en les persones que es troben més enllà de tres graus de separació.

La regla dels tres graus es pot aplicar a un ampli ventall d’actituds, sentiments i conductes i a fenòmens tan diversos com les opinions polítiques o ambientals, l’obesitat o la felicitat. Això vol dir, per exemple, que si els teus amics reciclen, tant tu com els amics dels teus amics teniu més probabilitats de reciclar.