Dia Mundial d’Informació Sobre el Desenvolupament

dijous, 24 octubre, 2019

#Desenvolupament

L’Assemblea General de les Nacions Unides va instituir aquest dia per centrar l’atenció mundial sobre els problemes i les necessitats de desenvolupament, per ’enfortir la cooperació internacional per resoldre’ls. El fet que l’opinió pública, especialment la gent jove, estigui més informada i es mobilitzi serà un factor important per assolir un coneixement més ampli dels problemes generals de desenvolupament, cosa que és d’esperar que repercuteixi en un augment de la cooperació internacional en aquest sentit.