Dia Mundial de l’Alimentació

dimecres, 16 octubre, 2019

#SobiraniaAlimentària

Prop de 800 milions de persones que viuen en països en vies de desenvolupament i uns 34 milions de persones més que viuen en països industrialitzats no tenen prou menjar. Coincidint amb un dels objectius de l’ONU (eliminar la fam al món), el 16 d’octubre del 1945 es va establir l’Organització de les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació i des del 1981 es considera aquesta data com a Dia Mundial de l’Alimentació. El seu objectiu és conscienciar la gent respecte a la importància de l’alimentació en la salut de les persones, difonent la situació en què viuen moltes persones del Tercer Món, especialment en el que fa referència als problemes que tenen per la manca d’aliments.