Quins són els principals contaminants?

Els gasos i les partícules que suposen un risc més elevat per a la salut dels éssers vius i del medi ambient a Catalunya són els que podeu veure en el següent interactiu:

Proposta pedagògica:

En funció del lloc on vivim ens afectarà més un contaminant atmosfèric o altre. A les ciutats acostuma a ser molt important la presència de NO2 i de PM. En comarques com Osona, l’efecte de l'ozó (O3) és més present (veieu aquí perquè) i en determinades zones, com la Plana de Vic, el BaP està començant a ser un problema important.

Us proposem entrar al visor de dades que us mostra en temps real la qualitat de l’aire, així com els contaminants que es mesuren en cada estació que busqueu. Podeu comentar-ho i fins i tot anar veient com evoluciona al llarg del curs.

 

Per saber-ne més:

 

Àmbits i competències bàsiques:

  • Àmbit social: Competència 5. Explicar les interrelacions entre els elements de l’espai geogràfic per gestionar les activitats humanes en el territori amb criteris de sostenibilitat.
  • Àmbit lingüístic: Competència 3. Desenvolupar estratègies de cerca i gestió de la informació per adquirir coneixement.

yes Torneu a l'índex.