Febrer: Energia i contaminació

Orientacions per al professorat sobre la proposta d’activitat

La proposta és identificar tots aquells aparells a classe que necessiten energia per a funcionar. (llum, ordinador, projector, aigua calenta, calefacció, etc.). La idea d’enganxar els gomets us pot ajudar a visualitzar la quantitat de coses que sense energia no podríeu utilitzar.

Per anar més enllà i ser part activa en el canvi, us proposem que entre tots trieu una acció per a reduir el consum d’energia que feu a classe. Organitzeu-vos per a dur a terme aquesta acció durant un mes.

 

Il·lustració

La il·lustració us ajudarà a localitzar algunes accions que ajuden o dificulten l’estalvi energètic.

Us podeu fixar en la calefacció massa alta, el carregador endollat sense necessitat, la importància d’apagar la pantalla de l’ordinador quan finalitzem la feina, utilitzar amb mesura el projector i les llums de classe, etc.

De cara a triar l’acció que dureu a terme durant aquest mes, feu èmfasi que sigui alguna cosa que actualment no feu, i acordeu entre tots com la dureu a terme de manera que els infants siguin els encarregats de supervisar si aneu pel bon camí.

 

Per saber-ne més
 

Estalvi energètic en centres educatius Font: Sostenible. Diputació de Barcelona

Recursos sobre energia per a centres educatius Font: Institut Català de l'Energia


Proposta didàctica complementària

Per treballar el Dia de l’Energia – 14 de febrer (QR)

 


Principals de continguts curriculars (3er,4rt) i àmbits

 1. Fonts d’energia i cadenes energètiques relacionades amb canvis observats a la vida quotidiana. (àmbit medi)
 2. Ús responsable de les fonts d’energia. (àmbit medi)
 3. Fonts d’energia amb què funcionen algunes màquines. (àmbit medi
 4. Desenvolupament d’actituds de consum responsable. (àmbit medi)
 5. Actituds i estratègies personals i col·lectives de consum responsable i cura del medi. (àmbit educació en valors)

 

Conceptes clau:

 • Energia
 • Fonts d’energia
 • Estalvi energètic
 • Consum responsable

 

Competències bàsiques

 • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
 • Competència social i ciutadana
 • Competència d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria

yes Torneu a l'índex.