mobilitat

Dissenya la teva ciutat!

La solució òptima a l'hora de dissenyar una ciutat passa per apostar per un model de ciutat compacta, eficient, que, contràriament a la ciutat difosa, permet un gran intercanvi d’informació amb el mínim de temps. En la ciutat compacta tot és més a prop i a l’abast de tothom, ja que compta amb una gran diversitat d’usos en poc espai, facilitant l’accessibilitat a cada un d’ells per part dels residents, reduint la mobilitat obligada i afavorint la cohesió social i la sociabilitat

I tu què ets: solució o problema?

“Qui no decideix formar part de la solució, forma part del problema”, va dir Ramon Folch –un reconegut biòleg i socioecòleg– en una ocasió

I és que com diu la màxima “pensa en global, actua local”, tu ets una part important d’aquest fenomen tan complex que es dóna a nivell mundial. Amb les teves accions, pots contribuir a mitigar els efectes del canvi climàtic o a agreujar-los encara més. Descobreix, tu mateix, si ets solució o problema en relació al canvi climàtic!

El transport a les ciutats

El desplaçament de les persones fonamentat en el cotxe ocasiona problemes ambientals i socials com, per exemple, contaminació atmosfèrica, sorolls, embussos i accidents de trànsit. La limitació de la circulació dins de les ciutats i la promoció d’altres modalitats de transport, com ara el transport públic i la bicicleta, contribueixen a millorar la qualitat ambiental de les ciutats i la qualitat de vida de la seva població. Actualment moltes ciutats estan incorporant aquest tipus de mesures.

La ciutat on vivim

Històricament, la ciutat ha constituït un espai de relacions socials, culturals i econòmiques de moltes civilitzacions. 
La ciutat ha esdevingut un espai d’intercanvi, de comunicació i de convivència de gent de cultures, d’edats i d’ideologies diferents, i ha facilitat la concentració de les necessitats bàsiques de la població.
Els ciutadans poden accedir caminant als centres educatius, serveis sanitaris, comerços, llocs de treball i zones de lleure, sense necessitat de recórrer grans distàncies.