Dia Mundial de les Telecomunicacions - Dia d’Internet

dimarts, 17 maig, 2022

#diainternet

Aquest dia, i de manera anual, la Unió Internacional de Telecomunicacions commemora la fundació de l’organització a París el 1865. Els seus objectius són promoure el desenvolupament i el funcionament eficient de les instal·lacions de telecomunicacions, així com aconseguir que els beneficis de les noves tecnologies arribin a tota la gent, oferint assistència tècnica als països en vies de desenvolupament.