Dia Mundial de l’Educació Ambiental

diumenge, 26 gener, 2020

#EducacióAmbiental

Es considera que la primera recomanació oficial internacional que postula la necessitat d’utilitzar l’eina educativa com a resposta a la problemàtica ambiental és la Declaració sobre el Medi Humà, document final de la Conferència de Nacions Unides sobre el Medi Humà celebrada a la ciutat sueca d’Estocolm del 5 al 16 de juny del 1972. El document proposa com a objectiu de l’educació ambiental: «Que la població mundial prengui consciència del medi ambient i s’interessi per ell i pels problemes relacionats, i que disposi dels coneixements, les actituds, les aptituds, la motivació i el desig necessaris per treballar individualment i col·lectivament en la recerca de solucions als problemes actuals i per prevenir els que puguin aparèixer d’ara endavant.”