Dia Internacional de la Solidaritat

dimecres, 31 agost, 2022

#solidaritat

Actualment, la paraula solidaritat és utilitzada amb fins molt diversos i se la considera un dels valors fonamentals per a les relacions internacionals del segle XXI. Les Nacions Unides han acordat que els problemes mundials han d’abordar-se de manera que els costos i les càrregues es distribueixin amb justícia, conforme els principis fonamentals d’equitat i justícia social i que els que els pateixen mereixen l’ajuda dels més beneficiats.