Dia Internacional de la Gent Gran

divendres, 1 octubre, 2021

#GentGran
L’Assemblea General de les Nacions Unides, en designar el dia 1 d’octubre el Dia Internacional de la Gent Gran, sol·licitava contribucions per a projectes en benefi ci dels ancians en països en vies de desenvolupament. El 1992 també es van aprovar un conjunt d’objectius mundials sobre l’envelliment per a  l’any 2001 com a  estratègia pràctica que els països podrien aplicar per satisfer les necessitats de les persones d’edat avançada.