En defensa dels animals

La causa animalista s’ha convertit en una forma d’activisme ambiental que porta milers de persones a emprendre accions per abolir l’antropocentrisme supremacista en relació amb la resta d’animals, i a sortir al carrer i a mobilitzar-se en la defensa dels seus drets. S’oposen al patiment de qualsevol ésser viu i, per tant, també, a l’experimentació amb animals o al seu ús per a la indústria tèxtil o qualsevol forma d’activitat lucrativa, d’espectacle i d’entreteniment, com la tauromàquia, els zoològics, els circs o la venda d’animals de companyia.

Per reflexionar-hi...
«Som en un moment molt dur i difícil, però també podem pensar que és un gran privilegi haver vingut a la Terra en aquest moment de transformació enorme, amb totes les possibilitats il•limitades que això comporta. És l’experiència més interessant que es pot demanar.» (Jordi Pigem, filòsof i escriptor català; 1964)

Troba’ns a les xarxes socials

Facebook