QR 6: L'ecosistema

Un ecosistema gran està format per molts sistemes o comunitats més petites.

Engrandir o empetitir la imatge general ens permet observar els elements que els constitueixen i comprendre cadascuna de les parts i les relacions que s’hi estableixen.

Un estany, per exemple, és un ecosistema en si mateix. Hi podem trobar insectes, mol·luscs, amfibis, aus, éssers microscòpics com el zooplàncton i també vegetació com ara nenúfars, espigues d’aigua, etc. I, alhora, els estanys també ofereixen aigua i recursos a altres animals que no són residents habituals d’aquest ecosistema i que hi estan de pas.