QR 15: Els aerosols

Els aerosols són partícules en suspensió líquides o sòlides suspeses en la naturalesa terrestre.

El seu origen pot ser natural (incendis forestals, volcans, tempestes de pols, pulverització de l’aigua marina...) o antropogènic, és a dir, procedent de les activitats humanes i sobretot vinculada a la crema de combustibles fòssils (transport, indústria, generació d’energia...). Alguns dels principals components són sulfats i nitrats. Sobretot els nitrats participen en la formació del boirum fotoquímic, i influeixen en la destrucció de l’ozó troposfèric i estratosfèric.

El funcionament dels aerosols encara és força desconegut, però, així i tot, se sap que tenen influència sobre el clima i el cicle de l’aigua. Contribueixen a fenòmens d’enfosquiment global i de boirum, la boirina característica d’indrets altament contaminats i que és freqüent observar en grans ciutats. A més, la formació d’àcid sulfúric contribueix a la pluja àcida.

Es tracta del límit que, per ara, menys comprenem i el que és més difícil de quantificar.