Desembre: afectacions a la salut

Orientacions per al professorat sobre la proposta d’activitat

Es proposa realitzar un mural amb el dibuix de dues siluetes a mida real, prenent com a model alguns dels alumnes.

Podeu mostrar als alumnes la infografia que trobareu en aquest enllaç o demanar que busquin a internet informació dels efectes que té la contaminació atmosfèrica sobre la salut.

En una silueta es mostrarà quines afectacions sobre diferents parts del cos pot provocar la contaminació atmosfèrica.

L’altra silueta recollirà, en forma de collage, diferents imatges retallades de revistes o diaris que representin respirar aire net i gaudir d’una bona salut.

En aquest enllaç trobareu un joc de paraules per conèixer els principals problemes de salut que genera la contaminació atmosfèrica.

 

Il·lustració

La il·lustració recull les diferents tasques que fan els alumnes per dur a terme l’activitat: uns recullen informació mirant el cartell de la paret, uns altres retallen imatges saludables de revistes i diaris i uns altres dibuixen la silueta de dos companys sobre paper d’embalar.

 

 

Per saber-ne més

Com l’entorn urbà impacta la nostra salut. Font: ISglobal

Documental "L'aire que respirem" Font: Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

 


Proposta didàctica complementària

Per treballar el Dia Mundial dels Drets Humans – 10 de desembre (QR)

 


Principals de continguts curriculars (3er,4rt) i àmbits

 1. Morfologia externa del cos (àmbit medi natural)
 2. Representació del propi cos i el dels altres. (àmbit educació física)
 3. Principals malalties relacionades amb la funció de nutrició i de relació. . (àmbit educació física)
 4. Hàbits d’higiene, de descans i d’exercici físic que afavoreixen una vida saludable. . (àmbit educació física)
 5. Formulació de propostes d’activitats creatives per a la gestió dels temps de lleure, individual i col·lectiu. (àmbit educació física)
 6. Drets i deures individuals i col·lectius recollits en les declaracions universals dels drets humans i dels infants. (àmbit educació en valors)
 7. Actitud crítica en l’observació i la interpretació de la realitat (àmbit educació en valors
 8. Respecte pels drets i deures dels infants i dels adults. àmbit educació en valors)

 

Conceptes clau:

 • Salut
 • Hàbits saludables
 • Qualitat de l’aire
 • Drets humans

 

Competències bàsiques

 • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
 • Competència artística i cultural
 • Competència social i ciutadana
 • Competència digital

yes Torneu a l'índex.