consum

Dissenya el teu menú!

Sabies que...? Una bona alimentació pot prevenir-te de moltes malalties. Una dieta equilibrada consisteix en un 55% d’hidrats de carboni* (també anomenats glúcids* o sucres), d’un 30% a un 35% de lípids* (greixos) i d’un 10% a un 15% de proteïnes* (percentatge en referència a l’energia total ingerida).

Pàgina 86

Pràctiques de risc...

El Protocol de Kioto és un acord internacional que estableix que el conjunt de països industrialitzats han de reduir a partir de 2008 les seves emissions de gasos d'efecte d'hivernacle respecte dels índexs de 1990. Però alguns d'aquests països ja han deixat molt clar que no ho faran: Austràlia (2,1% de les emissions mundials el 1990), Liechtenstein (0,001%), Mònaco (0,001%) i, sobretot, els Estats Units (36,1%). 

Planeta en venda!

El Protocol de Kioto és un acord per reduir les emissions de diòxid de carboni a tot el món. Però les grans empreses que controlen el mercat dels combustibles fòssils (petroli, carbó i gas natural) volen que les reduccions siguin al més baixes possibles i, a més, pressionen perquè s'estableixin uns mecanismes que les beneficiïn. Una d'aquestes mesures és el comerç de drets «d'emissió». És a dir, si un país contamina menys del que li està permès, pot vendre a un altre país el seu dret a contaminar.

Font: Global Express, «Kioto ens salvarà?». 

Globalitzats i globalitzades?

Sabies que…? Si el model de vida occidental es volgués exportar arreu, faria falta un planeta tres vegades més gran que la
Terra per satisfer l’afany de consum global. En aquests moments, gairebé la meitat de les persones del món sobreviuen amb menys de dos dòlars diaris.

Pàgina 27. Font: Worldwatch Institute, L’estat del món 2004.

Des de casa al món

Greenpeace denuncia l'entrada a Espanya de fusta tropical procedent de tales il·legals.

Greenpeace, 17/10/05

Estalvi per frenar el consum eléctric: l'augment de vendes d'aparells d'aire condicionat és el principal causant de l'augment del
consum.

Ecologistas en Acción, 24/06/2005

Sabies que...? (pàgina 97)

Moltes organitzacions d'arreu del món creuen que un ciutadà o una ciutadana és aquella persona que:

El consum d'energia a casa

«Som els convidats —i no els amos— de la natura, i hem de crear un nou paradigma per al desenvolupament i la resolució de conflictes, basat en els costos i els beneficis de tots els pobles i limitat per les fronteres de la mateixa natura, i no pels límits de
la tecnologia i el consumisme.»

Mikhail Gorbatxov, president de la Creu Verda Internacional