Dia Mundial de l’Alimentació

dimarts, 16 octubre, 2018

#SobiraniaAlimentaria

Prop de 800 milions de persones que viuen en països en vies de desenvolupament i uns altres 34 milions de persones que viuen en països industrialitzats no tenen aliments suficients. Coincidint amb un dels objectius de l’ONU (eliminar la fam al món), el 16 d’octubre de 1945 es va establir l’Organització de les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació i des de 1981 es considera aquesta data com a Dia Mundial de l’Alimentació. El seu objectiu és conscienciar la gent respecte la importància de l’alimentació en la salut de les persones, bo i difonent la situació en la que viuen moltes persones del Tercer Món especialment en el que fa referència als problemes que tenen per la manca d’aliments.