El futur de les abelles, el nostre!

Les abelles són un element clau en els ecosistemes. D’elles depèn la nostra supervivència com a espècie. I ara estan en perill.

Encara que sovint les associem a la mel o a picades molestes i doloroses, les abelles són molt més que això. De fet, de les 25.000 espècies d’abelles que existeixen, la de la mel n’és tan sols una.

Les abelles tenen un paper essencial en la pol·linització. Sense elles la producció d’aliments es veuria afectada a escala mundial. Tenim un vincle, invisible però enorme, amb les abelles. El seu paper és essencial en la cadena alimentària: sense elles no hi hauria plantes; sense plantes, no hi hauria animals herbívors i, sense herbívors, tampoc carnívors. I, per tant, no hi hauria aliments de cap tipus per a l’espècie humana.

Si elles estan en perill, nosaltres també!

El nombre d’abelles ha disminuït exponencialment en els últims anys. Però quines en són les causes?

AdjuntMida
PDF icon Activitat1.68 MB
Curs escolar: